ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

2020-2021

2019-2020

2018-2019


PLAN ŞCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

  • ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREMIA MARE – 1 clasa pregătitoare ,25 locuri
  • ŞCOALA GIMNAZIALĂ NERĂU –0,5 clasa pregătitoare (simultan cu cls.I) ,8 locuri
  • ŞCOALA PRIMARĂ TEREMIA MICĂ-0,5 clasa pregătitoare (simultan cu cls.I) ,6 locuri

ZIUA PORŢILOR DESCHISE: 9 martie 2018 între orele 10- 14

COMPLETAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ŞI VALIDAREA ACESTORA:

  • ETAPA I : 03.-23.03.2018, Luni-Vineri între orele 8-16 la secretariatul Şcolii Gimnaziale din Teremia Mare;
  • ETAPA a II-a: 04-18.04.2018 Luni-Vineri între orele 8-16 la secretariatul Şcolii Gimnaziale din Teremia Mare ;

Acte necesare:

  • copie certificat de naştere al copilului;
  • copie C.I. al părinţilor sau al susţinătorului legal;
  • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare (copiii care împlinesc 6 ani după data de 01.09.2018);

Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi afişat la sediul Şcolii Gimnaziale din Teremia Mare.

Nu există criterii specifice de departajare.

 

          Director,

Ibrian Florentin

 


Elevii admisi pentru clasa pregatitoare 2016 – 2017